Визијата

From the Wikimedia Foundation
Revision as of 20:57, 31 July 2009 by Az1568 (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Замислете свет во кој секое човечко суштество може слободно да го дели збирот на сето знаење. Тоа е нашата посвета.