2007/Donate-options/vi

From the Wikimedia Foundation
< 2007/Donate-options
Revision as of 20:59, 1 October 2010 by Cbrown1023 (talk | contribs) (2007/)

Jump to: navigation, search

Bạn có thể giúp Wikimedia
thay đổi thế giới

Nhấn vào một trong các tab phía dưới để lựa chọn phương thức chuyển tiềnThẻ tín dụng
PayPal
Moneybookers
Chuyển thẳng
Séc (qua bưu điện)

Đóng góp dùng thẻ tín dụng

contribute with your Credit Card through PayPal

Chọn một loại tiền tệ phía dưới


<skin>schulenburg</skin>

Retrieved from "http://wikimediafoundation.org/w/index.php?title=2007/Donate-options/vi&oldid=48431"