Last modified on 25 March 2013, at 11:49

2007/Donate-thanks/cy

Gallwch chi helpu Wicimedia
i newid y byd

Diolch am eich rhodd!

Heb gymorth pobl fel chi, ni fydd Wicipedia a'r prosiectau Wicimedia eraill yn bodoli. Diolch am eich cefnogaeth!

Danfonwyd derbynneb e-bost iddych chi yn fuan. Argraffwch hwn am eich cofnodion. Gallwch chi dynnu'r anrheg hon o'ch incwm trethadwy yn yr Unol Daliaethau. Gweler tynnu treth o rhoddion am wybodaeth.

Gallwch ddysgu mwy am beth sy'n mynd ymlaen yn Digwyddiadau presennol. Mae ein prosiect cyfurddo, Meta-Wiki, hefyd yn tracio newyddion a digwyddiadau'r prosiect ar Newyddion Wicimedia a Digwyddiadau. Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynnau.

Gyrrwch unrhyw gwestiynnau sy'n ymwneud â rhoi arian i donate (at) wikimedia (dot) org


 

Ffyrdd arall gallwch helpu

Prynnu nwyddau Wicipedia/Wicimedia

Gallwch chi helpu poblogeiddio Wicipedia a Wicimedia trwy prynnu nwyddau trwy ein siop Cafe Press. Mae rhan o bob pryniad yn mynd i'r Sylfaen Wicimedia. Ymwelwch â http://www.cafepress.com/wikipedia am fanylion.

Cefnogi freenode

Mae'r pobl sy'n rhedeg y Sylfaen Wicimedia a'r rhai sy'n cynnal ein gweinyddion a'r meddalwedd MediaWici yn ddefnyddio Internet Relay Chat (IRC) yn aml i gymuno. Mae'r gwasanaeth hon rydym yn defnyddio yn cael ei alw'n freenode. Gweler http://freenode.net/pdpc_onetime.shtml i weld sut allwch helpu.

Helpu PlanetMath

Mae llawer o erthyglau Wicipedia ar fathamateg wedi'u dechrau o ddefnydd o PlanetMath (mae'r ddau brosiect yn rhannu'r un trwydded cynnwys rhydd). Mae'r prosiect yna angen arian ychwanegol i gadw'n fynd. Gall pob rhodd i PlanetMath.org, Ltd. gael treth wedi'i dynnu oddi wrthynt yn yr Unol Daliaethau. Gweler http://aux.planetmath.org/doc/donate.html am fwy o wybodaeth a dolenni rhoi.

-- Tîm Wicimedia

 

Prosiectau'r Sylfaen Wikimedia (darllen mwy...)

<skin>schulenburg</skin>