Last modified on 1 October 2010, at 21:25

2008/Donate/fy


Lokale organisaasjes

De Wikimedia Foundation wurdt stipe troch in netwurk fan 41 lokale ferienings mei frijwilligers fan oer de hiele wrâld. » Lez mear