2008/Donate/ga

<skin>Tomas</skin>


Maidir leis an bhFondúireacht Wikimedia

» Léigh an Thuarascáil Bhliantúil do 2007-08

» Ceisteanna agus Freagraí

» Níos Mó faoinár bhFollasacht

Nóta le deontóirí

» Féach ar nótaí bheo ó úsáideoirí agus deontóirí eile cosúil leatsa.

Caibidlí
Tacaítear an Fhondúireacht Wikimedia le líonra de 39 caibidil ar fud an domhain faoi chinnireacht oibrithe deonacha. » Foghlaim a thuilleadh
Last modified on 1 October 2010, at 21:25