2008/Donate/pl

From the Wikimedia Foundation
Revision as of 21:35, 1 October 2010 by Cbrown1023 (talk | contribs) (Unredirect.)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Lokalni partnerzy

Fundacja Wikimedia wspierana jest siecią 41 stowarzyszeń prowadzonych lokalnie przez woluntariuszy na całym świecie. » Dowiedz się więcej