2008/Donate/sk

From the Wikimedia Foundation
Revision as of 21:20, 1 October 2010 by Cbrown1023 (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

<skin>Tomas</skin>


Pobočky

Nadácia Wikimedia Foundation je podporovaná celosvetovou sieťou 39 pobočiek, ktoré sú organizované dobrovoľníkmi. » Prečítajte si viac