Last modified on 28 December 2009, at 21:47

Appeal/he

”תארו לעצמכם עולם שבו לכל אדם בעולם יש גישה חופשית לסך כל הידע האנושי. “
— ג'ימי ויילס, מייסד ויקיפדיה

בקשה מאת מייסד ויקיפדיה, ג'ימי ויילס