Appeal2/nb

From the Wikimedia Foundation
Revision as of 02:55, 26 December 2009 by Cbrown1023 (talk | contribs) (Sync with Support Wikipedia/nb)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

«Tenk om hver person i verden kunne få del i fri og total tilgang til all menneskelig kunnskap.»
— Jimmy Wales, grunnlegger av Wikipedia

En appell fra Wikipedias grunnlegger, Jimmy Wales