Learn/bs

From the Wikimedia Foundation
Revision as of 01:06, 31 December 2008 by Az1568 (talk | contribs) (Create Learn More page based off the Landing Page)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


US ${{#contributiontotal:start=20,080,701,000,000|fudgefactor=1,000,000}}
Cilj: $6.000.000

O Fondaciji Wikimedia

» Čitajte godišnje izvještaje 2007/08

» Pitanja i odgovori

» Više o našoj transparentnosti

» Apel osnivača Wikipedije Jimmy Walesa

Komentari donatora

» Pogledajte komentare uživo od korisnika i donatora poput Vas.

Poglavlja

Fondaciju Wikimedia podržava mreža od 41 poslovnica širom svijeta koje održavaju volonteri. » Naučite više