Support Wikipedia/bpy

From the Wikimedia Foundation
Jump to: navigation, search

আমি এহাতই উইকিপিডিয়ার সুরক্ষা করিক, বিশ্বকোষ যেহান জনমানুর লেখাহান।

উইকিপিডিয়া এহান অবাণিজ্যিক প্রকল্পহান, যেহানর উদ্দেশ্যহান আকহান, জ্ঞানর উন্মুক্ত ও অবাধ বন্টন।
তর দান উইকিপিডিয়ারে আগুৱিয়া যানাত পাঙকরতই।

উইকিপিডিয়ার প্রতিষ্ঠাতাগ জিমি ওয়ালেস

“বাক্কা আগেত্ত এরে ওয়েবসাইট এহান অকরানি অসিল। আমার য়াম কাদাহার, বারো আমি হাবির হারিদিনকার জীবনর মা উইকিপিডিয়া এহান জীবনর অংশ আহাত সিলুইল।”

এতা সিজিল করানিত এপাগাই পাঙকরিক। কৃপা করিয়া আজিকাই পাঙকরিক।


দাতার ৱারি

“মি পেশাদার “জ্ঞান কর্মী” আগ বারো হামেশাই সময়র নেয়া - হারনাপাসু অতা হারপানিরকা চৌকশ বারো হবা ধারনা পানারকা মা উইকিপিডিয়ার গজে নির্ভরশীল ইয়া পরলুগা।
আরাকউ হারপিক

   

প্রায়শ আংকরানি অর প্রশ্ন

আমার অর্থ কুরাঙ ব্যবহার অরতা? লোকবল বারো প্রযুক্তি। উইকিপিডিয়া পৃথিবীর হাবিত্ত য়্যাম চাসি ৫হান ৱেবসাইটর আহান ইয়াউ আমি ৩০গর তলে মানু নিয়োগ করিসি।
আরাকউ হারপিক

   

কৃপা করিয়া আজিকাই পাঙকরিক

উইকিপিডিয়া এহান অবাণিজ্যিক প্রকল্প আহান, বারো আপনা আসির হাবির দানর গজে নির্ভরশীল। কৃপা করিয়া আজিকাই পাঙকরিক।

তর করমুক্ত পরিমাণহান বাছ:

       

জনসাধারণর মন্তব্য:

পৃথিবীহানরে হারপুৱাদেনা চার অসাদে কোনো চিন্তা? ২০০ অক্ষরর মা এহাত লিখ:

  

  

দেনার নিয়ম

আমার লাভনেই অবস্থা, বসরকি প্রতিবেদন, বারো আরতাউ আঙকরানিরতা থাইলে বা হারপানি মনেইলে এহাত ক্লিক কর

উইকিমিডিয়া কোন শাখা আহানরে দান করানির কা, অনুগ্রহ করিয়া তলর লাতিগিত্ত বাছ নাইলে শাখাহাবির পারেঙহানি চা

To give using IE6 or last year's form, please click here.