Support Wikipedia/cy

From the Wikimedia Foundation
< Support Wikipedia
Revision as of 23:10, 31 December 2009 by Cbrown1023 (talk | contribs) (Escape apostrophe.)

Jump to: navigation, search

Dyma'r fan lle y diogelwn Wicipedia, y gwyddoniadur a ysgrifennwyd gan y bobl.

Prosiect di-elw yw Wicipedia ag un nod iddo: rhannu gwybodaeth yn rhydd ac yn agored.
Eich rhoddion sy'n cadw Wicipedia i fynd.

Jimmy Wales, sylfaenydd Wicipedia

“Peidiodd â bod yn wefan yn unig ers oesoedd. I lawer ohonom, y rhan fwyaf ohonom, mae Wicipedia wedi dod yn ran annatod o fywyd pob dydd.”

Awn ati i'w ddiogelu. Rhowch heddiw.


Sylwadau noddwyr

“Rwy'n gweithio ym myd “gweithio gyda gwybodaeth” ac yn aml yn gorfod gweithio'n gyflym i gwblhau gwaith mewn pryd – erbyn hyn rwy'n dibynnu ar Wicipedia i gael amlinelliad deallus a manwl o bynciau anghyfarwydd.”
Darllen ymhellach.

   

Cwestiynau ac atebion

At beth aiff fy arian? Pobl a thechnoleg. Er bod Wicipedia'n un o'r 5 gwefan sydd â'r mwyaf o ymwelwyr drwy'r byd ganddynt, cyflogwn llai na 30 o bobl.
Darllen ymhellach.

   

Rhoddwch nawr

Mudiad sy'n gweithredu'n ddi-elw yw Wicipedia, ac mae'n dibynnu ar eich rhoddion unigol. Rhoddwch nawr, os gwelwch yn dda.

Dewiswch swm:

       

Sylwadau i'w cyhoeddi:

Hoffech chi ddweud rhywbeth ar goedd? Rhowch hyd at 200 nod fan hyn:

  

  

Ffyrdd eraill o roi

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â'n statws di-elw, ein Hadroddiad Blynyddol, neu wybodaeth arall, cliciwch yma.

Os ydych am roi i un o gymdeithasau rhanbarthol Wikimedia, pwyswch yma.

Os ydych wedi analluogi JavaScript, gallwch ddefnyddio ffurflen amgen.