Thank You/tl

From the Wikimedia Foundation
< Thank You
Revision as of 00:37, 30 January 2012 by Jsoby (talk | contribs) (upd.)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Salamat po sa inyong pagsuporta. Basahin kung bakit sinusuportahan ng mga ibang mga tagapagkaloob sa buong mundo ang Wikipedia at mga magkakapatid na proyekto nito, o tingnan kung may programa ang iyong kompanya para sa pagtatapat ng handog.