Lời kêu gọi cá nhân từ người sáng lập Wikipedia Jimmy Wales.

Từ Wikimedia Foundation
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Lời kêu gọi cá nhân từ người sáng lập Wikipedia Jimmy Wales.