Όραμα

From the Wikimedia Foundation
Jump to navigation Jump to search

Η δήλωση για το όραμα του Ιδρύματος Wikimedia περιγράφει τα όνειρα, τις ελπίδες μας και οι φιλοδοξίες, την πιο ριζική μας αντίληψη του οργανισμού και της κοινότητας - 20, 50, 100 χρόνια από σήμερα. Στέκεται σε αντίθεση με τη δήλωση αποστολής, η οποία στοχεύει να είναι μια πιο ρεαλιστική περιγραφή της σημερινής κατάστασης. Τρέχουσα δήλωση του οράματός μας είναι:

Φανταστείτε ένα κόσμο όπου κάθε ανθρώπινη ύπαρξη μπορεί ελεύθερα να μοιράζεται το σύνολο της γνώσης. Αυτή είναι η δέσμευσή μας.

Προτάσεις για αλλαγή της δήλωσης μπορούν να γίνονται στη m:Vision/Unstable και όλες οι προτάσεις θα εξετάζονται ετησίως.

Δείτε επίσης: καταστατικό, αποστολή και αξίες.