Δήλωση αποστολής

From the Wikimedia Foundation
Jump to navigation Jump to search

Η αποστολή του Ιδρύματος Wikimedia είναι να ενδυναμώσει και να εμπλέξει ανθρώπους από όλο τον κόσμο στην συλλογή και ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου κάτω από μια ελεύθερη άδεια χρήσης ή ως κοινό κτήμα, και να το διασπείρει αποτελεσματικά και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σε συνεργασία με ένα δίκτυο παραρτημάτων, το Ίδρυμα χορηγεί την απαραίτητη υποδομή και το οργανωτικό πλαίσιο για την υποστήριξη και ανάπτυξη πολύγλωσσων εγχειρημάτων wiki και άλλων προσπαθειών που υπηρετούν αυτή την αποστολή. Το Ίδρυμα θα παρέχει και θα διατηρεί χρήσιμες πληροφορίες από τα εγχειρήματά του διαθέσιμα στο διαδίκτυο δωρεάν, στο διηνεκές.

Δείτε επίσης μας καταστατικό, το όραμα και τις αξίες