Εμπορικά σήματα

From the Wikimedia Foundation
Jump to: navigation, search
This page is very outdated and has been removed.
However, an update might be possible later.


Η χρήση των εμπορικών σημάτων μας είναι υπό περιορισμούς και θα πρέπει να υπάρχει προηγούμενη έγκριση από το Ίδρυμα.

Οι ακόλουθες εταιρίες έχουν πάρει άδεια για περιορισμένη χρήση του σήματος Wikipedia:

Linterweb 
www.wikipediaondvd.com : Έχει επιτραπεί η χρήση του σήματος σε συνδυασμό με την πώληση DVD ή CD, που περιέχουν υλικό από την Wikipedia.
IESC Geekcorps 
www.moulinwiki.org : Έχει επιτραπεί η χρήση του σήματος για την μεταφόρτωση μια μη εμπορικής offline έκδοσης της γαλλικής Wikipedia.