Визијата

From the Wikimedia Foundation
Jump to: navigation, search

Замислете свет во кој секое човечко суштество може слободно да го дели збирот на сето знаење. Тоа е нашата посвета.