2005/Personal Appeal/pl

From the Wikimedia Foundation
Jump to: navigation, search

This page is from a previous fundraiser and is kept for historical interest, but your generous support is welcome all year round.


Osobisty apel Jimmy’ego Walesa, założyciela Wikipedii

Wkrótce wkroczymy w szósty rok działalności i chciałbym skorzystać z tej okazji, by poprosić o Was o pomoc, która w znacznym stopniu ułatwiłaby nam kontynuowanie naszej misji. Wikipedia stawia czoło coraz to nowym wyzwaniom, ale także spotyka się z szansami na rozwój. Jedno i drugie wymaga nakładu znacznych środków finansowych.

Wikipedia bazuje na jednej, bardzo radykalnej zasadzie: realizacja tego, o czym większość z nas marzyła, słysząc słowo Internet. Tysiące ludzi z całego świata i ze wszystkich kultur harmonijnie współpracuje, żeby wymieniać klarowne, zgodne z prawdą i rzetelne informacje. Naszym marzeniem jest zmienić świat na lepsze.

Jest to radykalny protest wobec obecnie wzrastającej powierzchownej i antyintelektualnej kultury. Sprzeciwiamy się również stwierdzeniu, że Internet jest miejscem wrogiej debaty i polemiki. Apelujemy do tego, co jest najlepsze wewnątrz nas wszystkich.

Dotychczasowy wynik był niesamowitym sukcesem. Dzięki wspaniałym ochotnikom, którzy tworzą to ogromne źródło informacji i nim zarządzają, należymy do 30 najczęściej odwiedzanych stron w sieci. A rozwój utrzymuje się w dalszym ciągu. Oczekiwania wobec nas rosną każdego dnia - oczekiwania wobec naszej organizacji, serwerów i ich administratorów. Żeby Wikipedia mogła także jutro zrobić następny krok, potrzebujemy pomocy ze strony takich ludzi jak Ty – ludzi, którym śni się bezpłatna, dostępna dla każdego encyklopedia.

Jimmy Wales, founder of Wikipedia  
W 2005 roku zanotowaliśmy sześciokrotny wzrost liczby odwiedzin inwestując przy tym 620 000 Euro. W przyszłym roku będziemy potrzebować jeszcze więcej, by utrzymać stronę. Najwspanialsze w naszym postępie jest to, że otrzymujemy przez to szansę na rozwinięcie naszej akcji datkowej i czegoś więcej niż tylko utrzymywania strony.

Dziennikarze zawsze mnie pytają, dlaczego ja i Wikipedyści to robią. Jednak wydaję mi się, że już znają powody.

Nie mogę mówić za wszystkich, jednak mogę mówić za siebie. Czynię to wszystko, by dzieci w Afryce mogły otrzymać darmowe podręczniki i pomoce naukowe, które zostały wydane przez naszą społeczność. Dzieci, które każdego dnia mają do czynienia z uciążliwą biedą, mogą w ten sposób znaleźć rozwiązanie swoich problemów. Jednakże nasza strona nie będzie pożyteczna dla tych dzieci, jeśli nie przedstawimy jej w takiej formie, żeby mogły z niej korzystać.

Poza tym robię to też dla mojej własnej córki. Chciałbym, żeby wzrastała w wolnej, niepowierzchownej kulturze, w której wiedza znajduje się w rękach ludzi i w której nikogo nie trzeba prosić o pozwolenie, by móc z niej korzystać, opracowywać oraz rozpowszechniać.

Jesteśmy tutaj, by na nowo odzyskać Internet, ale z Waszą pomocą jesteśmy w stanie na nowo odzyskać świat.

Uprzejmie proszę Was o rozważenie szczodrego datku na Fundację Wikimedia.

Wsparcie pieniężne Fundacji Wikimedia