2007/Donate-thanks/vi

From the Wikimedia Foundation
Jump to: navigation, search

Bạn có thể giúp Wikimedia
thay đổi thế giới

Cảm ơn vì sự đóng góp của bạn!

Nếu không có sự hỗ trợ từ những người như bạn, Wikipedia và những dự án Wikimedia khác sẽ không thể tồn tại. Xin cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!

Một thư điện tử thông báo đã nhận sẽ sớm được cho bạn. Xin hãy in nó ra để ghi nhớ. Bạn có thể khấu trừ món quà này vào thu nhập tính thuế liên quan của bạn tại Hoa Kỳ. Mời xem khấu trừ cho quyên góp để biết thêm chi tiết.

Bạn có thể xem những gì đang diễn ra tại Các sự kiện đang diễn ra. Dự án chung của chúng tôi, Meta-Wiki, cũng ghi lại những thông tin và sự kiện của dự án tại Tin tức về WikimediaGoings-on. Xin hãy liên lạc với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Xin hãy chuyển trực tiếp những câu hỏi liên quan đến việc quyên góp đến donate (a-còng) wikimedia (chấm) org


 

Bạn còn có thể giúp đỡ bằng cách khác

Mua sản phẩm của Wikipedia/Wikimedia

Bạn có thể giúp phổ biến Wikipedia và Wikimedia bằng cách mua sản phẩm thông qua cửa hàng CafePress của chúng tôi. Một phần số tiền này sẽ đến với Wikimedia Foundation. Mời thăm http://www.cafepress.com/wikipedia để biết thêm chi tiết.

Hỗ trợ freenode

Những người đang điều hành Wikimedia Foundation, cũng như những người duy trì máy chủ của chúng tôi và phần mềm MediaWiki sử dụng Internet Relay Chat (IRC) rất nhiều để trao đổi. Dịch vụ cụ thể mà chúng tôi đang dùng gọi là freenode. Mời xem http://freenode.net/pdpc_onetime.shtml để xem bạn có thể giúp được bằng cách nào.

Giúp đỡ PlanetMath

Nhiều bài viết về toán học tại Wikipedia đã được bắt đầu từ những tài liệu của PlanetMath (cả hai dự án có cùng giấy phép nội dung tự do với nhau). Tuy nhiên, dự án đó cần thêm tiền để tiếp tục hoạt động. Sự quyên góp cho PlanetMath.org, Ltd. được trừ thuế tại Hoa Kỳ. Mời xem http://aux.planetmath.org/doc/donate.html để biết thêm chi tiết và các liên kết quyên góp.

— Nhóm Wikimedia

 

Các dự án trực thuộc Wikimedia Foundation (đọc thêm...)

Để biết thêm thông tin về những người đóng góp vào việc thiết kế biểu trưng, xem thương hiệu Wikimedia

<skin>schulenburg</skin>