2008/Donate/ksh

From the Wikimedia Foundation
Jump to: navigation, search


Vereine

De Wikimedia Shteftung hät e Netz us 41 Vereine en de janze Wäld henger sesch, de sinn all fun Freiwillije jemaat woode.  » Hee kannns De mieh lesse