Appeal/mk

From the Wikimedia Foundation
Jump to: navigation, search

„Замислете си кога секој на светот би можел да има удел во слободниот и целосен пристап кон севкупното човеково знаење.“
— Џими Велс, Основач на Википедија

Апел од основачот на Википедија, Џими Велс