Appeal2/ms

From the Wikimedia Foundation
Jump to: navigation, search

“Bayangkan sebuah dunia tanpa batasan pengetahuan dan setiap manusia dapat memperolehnya.”
— Jimmy Wales, Pengasas Wikipedia

Rayuan daripada Pengasas Wikipedia, Jimmy Wales