Appeal2/nn

From the Wikimedia Foundation
Jump to: navigation, search

«Tenk om kvart og eitt av menneska i verda kunne få del i fri og full tilgang til all menneskeleg kunnskap.»
— Jimmy Wales, grunnleggjar av Wikipedia

Ein appell frå grunnleggjaren av Wikipedia, Jimmy Wales