2007/Donate-thanks/nn

From the Wikimedia Foundation
Jump to: navigation, search

Du kan hjelpe Wikimedia
å endre verda

Takk for gåva di!

Utan støtte frå folk som deg ville ikkje Wikipedia og dei andre Wikimediaprosjekte vore til. Takk for støtta di!

Ei epost-kvittering vil bli sendt til deg innan kort tid. Ver venleg og skriv ut dette for arkivet ditt. Du kan trekke denne gåva frå den føderalt skattbare inntekta i USA. Sjå frådrag for gåver for detaljar.

Du kan få vite meir om kva som føregår på sida Aktuelle hendingar (engelsk). Vårt koordineringsprosjekt Meta-Wiki har også liste over nyhende og hendingar på Wikimedia News og Goings-on. Kontakt oss gjerne om du har spørsmål.

Gåverelaterte spørsmål kan sendast til donate (at) wikimedia (dot) org


 

Andre måtar du kan hjelpe

Kjøp Wikipedia/Wikimedia-handelsvarer

Du kan hjelpe å gjere Wikipedia og Wikimedia kjent ved å kjøpe handelsvarer gjennom vår butikk Cafe Press. Deler av kvart kjøp går til Wikimedia Foundation. Besøk http://www.cafepress.com/wikipedia for detaljar.

Støtt freenode

Folka som driv Wikimedia Foundation og dei som vedlikeheld våre dataservarar og MediaWiki software bruker Internet Relay Chat (IRC) til å kommunisere. Den spesielle tenesta vi brukar heiter freenode. Sjå http://freenode.net/pdpc_onetime.shtml for å sjå om du kan hjelpe.

Hjelp PlanetMath

Mange matematikkartiklar på Wikipedia har blitt starta av materiale frå PlanetMath (begge prosjekta har den same frie innhaldslisensen. Men det prosjektet treng tilleggsgåver for å drivast. Gåver gjevne til PlanetMath.org, Ltd. er skattefrie i USA. Sjå http://aux.planetmath.org/doc/donate.html for meir informasjon og gåvelenker.

-- The Wikimedia Team

 

Wikimedia-prosjekter

<skin>schulenburg</skin>