Donate/Chapters/hsb

From the Wikimedia Foundation
Jump to: navigation, search


{{{page-title}}}

Městne wotnožki
Projekty Wikimedije maja mjezynarodny dosah, a hibanje Wikimedije měješe hižo wuznamny wuskutk po cyłym swěće. Zo by z tutym wuspěchom na runinje organizacije pokročowała, Wikimedija twori mjezynarodnu syć asociěrowanych organizacijow. Tuchwilu su wotnožki Wikimedije w 41 krajach.

Městne wotnožki su połwotwisne organizacije, kotrež cile załožby Wikimedia Foundation dźěla a je znutřka dateho geografiskeho regiona podpěruja. Podpěruja załožbu Wikimedia Foundation, zhromadźenstwo Wikimedije a projekty Wikimedije na wšelake wašnja - přez zběranje darow, organizowanje městnych podawkow a projektow a přez rozšěrjenje poselstwa Wikimedije a Swobodneje kultury. Dodawaja tež zhromadźenstwo dobrowólnikow a potencielnych partnerow a spěchowarjow z dótkanišću, kotrež móže specifiske městne potrěbnosće spjelnić.

Jeli maće prašenja wo městnych wotnožkach abo chceće jednu w swojim kraju wutworić, prošu njeskomdźće wotnožkowy komitej skontaktować.

Prošu wobkedźbujće, zo městne wotnožki su njewotwisne towarstwa, kotrež nimaja zakonsku kontrolu wo websydłach załožby Wikimedia Foundation a njejsu ani za nje zamołwite a nawopak.

Wotnožki, kotrež so na Lětnej kampani 2008/2009 wobdźěleja

Slědowace wotnožki su do wobdźělenja na Lětnej kampani 2008/2009 zwolili. To woznamjenja, zo wotnožki budu 50% dochodow zwjedźenych w běhu darjenskeje akcije do aktiwitow inwestować, kotrež buchu ze załožbu Wikimedia Foundation dojednane a 50% do městnych programowych aktiwitow. Jeli na přikład wotnožka 50.000 USD zwjedźe , móhła 25.000 USD za serwery za naše europske datowe srjedźišćo wudać a 25.000 USD za městne aktiwity, kaž na přikład socialne zarjadowanja, wubědźowanja, wobsahowe partnerstwa atd.


Wotnožki, kotrež so na kampani wobdźěleja, su tež do tydźenskeho podaća rozprawy wo aktiwitach do załožby Wikimedia Foundation a do dodźerženja powšitkownych knihowanskich metodow zwolili.

Flag of Austria.svg Awstriska: Wikimedia Österreich

Wikimedia Österreich bu we februarje 2008 załožena. Oficielne websydło: www.wikimedia.at

Flag of France.svg Francoska: Wikimédia France

Wikimédia France, załožena 23. oktobra 2004 w Parisu, je powšitkownosći wužitne towarstwo, kotrež na zakładźe francoskeho zakonja z julija 1901 dźěła. Oficielne websydło: www.wikimedia.fr

Flag of Germany.svg Němska: Wikimedia Deutschland

'Wikimedia Deutschland – Gesellschaft zur Förderung Freien Wissens e.V. (Wikimedia Němska - zhromadźenstwo za spěchowanje swobodneje wědy) bu 13. junija 2004 w Berlinje jako prěnja městna wotnožka Wikimedije załožena. Skónc 2006 měješe towarstwo přez 300 čłonow. Mjez druhimi aktiwitami je Wikimedia Deutschland wjacore wažne partnerstwa iniciěrowała, na přikład z Directmedia Publishing, wudawaćelom DVD němskeje wikipedije a z Deutsche Bibliothek (Němska knihownja). Dary na Wikimedia Deutschland su w Němskej wot dawkow wotćahujomne. Dalše informacije na oficielnym websydle: www.wikimedia.de

Flag of Hungary.svg Madźarska: Wikimédia Magyarország

Wikimédia Magyarország Egyesület bu w septembrje 2008 załožena a w nowembrje 2008 přez Foundation zregistrowana a připóznata, z cilom, misiju załožby Wikimedia Foundation jako zjednoćenstwo zjawneho wužitka sćěhować. Oficielne websydło: wiki.media.hu

Flag of Israel.svg Israel: Wikimedia Israel

Wikimedia Israel (hebrejsce: ויקימדיה-ישראל, arabsce: ويكيمديا إسرائيل) je israelska wotnožka załožby Wikimedia Foundation. Bu 26. junija 2007 oficielnje zregistrowana, po organizowanskim procesu, kotryž bě so 15. decembra 2006 započał, hdyž bu ideja před městne wikimediske zhromadźenstwo w jednej z jeho konferencow přednjesena. Oficielne websydło w hebrejšćinje, arabšćinje a jendźelšćinje: www.wikimedia.org.il

Flag of the Netherlands.svg Nižozemska: Wikimedia Nederland

Vereniging Wikimedia Nederland je nižozemska wotnožka załožby Wikimedia Foundation. Bu 27. měrca 2006 w Eindhovenje załožena. Oficielne websydło: nl.wikmedia.org

Flag of Switzerland.svg Šwicarska: Wikimedia CH

Wikimedia CH - Verein zur Förderung Freien Wissens je šwicarska wotnožka załožby Wikimedia Foundation. Bu 14. meje 2006 w Oltenje załožena. Oficielne websydło: www.wikimedia.ch

Druhe wotnožki

Prošu hlejće lisćinu wotnožkow za dospołny zapis wotnožkowych organizacijow Wikimedije. Prošu wobkedźbujće, zo dary na tute wotnožki smědźa so w někotrych padach jenož za městne programowe aktiwity wužiwać.