Donate/Stories/dsb

From the Wikimedia Foundation
Jump to: navigation, search


Kak jo Wikipedija wašo žywjenje wólažcyła?

Wikipediju cyta wót pśez 250 milionow luźi z cełego swěta kuždy mjasec — w pśez 250 jadnoraznych rěcnych wudaśach. Bjeŕśo se někotare minuty, aby nam wašo tšojeńko k wěsći dał.

My by wašo tšojeńko wužywali, aby swoje pósolstwo rozšyrili a swětoju pomagaś móc Wikipedije zrozumiś.

(* wobznamjenjujo obligatoriske polo)

Drobnostki

* Pśedmě

* Familijowe mě

Organizacija
(jolic relewantny)

Pówołanje
(jolic relewantny)

URL

Móžośo wótkazaś k wósobinskemu websedłoju abo websedłoju organizacije abo k swojej wužywarskemu bokoju w projekśe Wikimedija

Kontakt

* E-mail

* Telefon

Druge

Městno

* Kraj

* Město

* Zwězkowy kraj

* Wašo tšojeńko

Pšosym wótgranicujśo swój tekst na 2000 znamuškow. Buźomy se snaź z wami do zwiska stajaś, aby wó wašem tšojeńku diskutěrowali a dalšne drobnostki pśidali. Jolic by rady pósłał dalšne informacije abo fota, pósćelśo pšosym e-mail na stories@wikimedia.org

Pśez markěrowanje tós togo kašćika dowólijośo załožbje Wikimedia Foundation se z wami swójogo tšojeńka dla do zwiska stajiś. Buźomy wó wašu dowólnosć pšosyś, pjerwjej až by my wašo tšojeńko wózjawili abo zjawnje diskutěrowali. (kontrolowy kašćik, do kótaregož dejśo kliknuś, aby formular wótpósłał)