Donate/Stories/hsb

From the Wikimedia Foundation
Jump to: navigation, search


Kak je Wikipedija waše žiwjenje wolóžiła?

Wikipedija čita so wot přez 250 milionow ludźi z cyłeho swěta kóždy měsac — w přez 250 jónkróćnych rěčnych wudaćach. Bjerće sej něšto mjeńšin, zo byšće nam wašu stawiznu zdźělił.

Bychmy wašu stawiznu wužiwali, zo bychmy swoje poselstwo rozšěrili a swětej pomhać móc Wikipedije zrozumić.

(* woznamjenja nuzne polo)

Podrobnosće

* Předmjeno

* Swójbne mjeno

Organizacija
(jeli relewantny)

Powołanje
(jeli relewantny)

URL

Móžeće k wosobinskemu websydłu abo websydłu organizacije abo k swojej wužiwarskej stronje w projekće Wikimedija wotkazać

Kontakt

* E-mejl

* Telefon

Druhe

Městno

* Kraj

* Město

* Zwjazkowy kraj

* Waša stawizna

Prošu wobmjezujće swój tekst na 2000 znamješkow. Budźemy snadź z wami do zwiska stupać, zo bychmy wo wašej stawiznje diskutowali a dalše podrobnosće přidali. Jeli byšće rady dalše informacije abo fota pósłał, pósćelće prošu e-mejl na stories@wikimedia.org

Přez markowanje tutoho kašćika dowoliće załožbje Wikimedia Foundation z wami swojeje stawizny dla do zwiska stupić. Budźemy wo wašu dowolnosć prosyli, prjedy hač bychmy wašu stawiznu wozjewili abo zjawnje diskutowali. (kontrolowy kašćik, do kotrehož dyrbiće kliknyć, zo byšće formular wotpósłał)