Donate/Stories/vi

From the Wikimedia Foundation
Jump to: navigation, search


Wikipedia đã khiến cho cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng như thế nào?

Mỗi tháng có trên 250 triệu người trên khắp thế giới đọc Wikipedia — với hơn 250 phiên bản ngôn ngữ. Hãy bỏ ra chút ít thời gian để kể cho chúng tôi câu chuyện của bạn.

Có thể chúng tôi sẽ dùng câu chuyện của bạn để kể lại cho mọi người và giúp thế giới hiểu được sức mạnh mà Wikipedia đang có.

(* là những ô bắt buộc phải điền)

Chi tiết

* Tên

* Họ

Nơi công tác
(nếu được)

Nghề nghiệp
(nếu được)

URL

Bạn có thể ghi liên kết đến trang web của cá nhân hay nơi công tác, hoặc đến trang thành viên của một dự án Wikimedia mà bạn tham gia

Liên hệ

* Thư điện tử

* Điện thoại

Khác

Nơi ở

* Quốc gia

* Thành phố / Huyện

* Tỉnh / Bang

* Câu chuyện của bạn

Xin hãy kể câu chuyện của bạn với không quá 2000 chữ. Chúng tôi có thể liên hệ với bạn để thảo luận về câu chuyện và bổ sung thêm chi tiết. Nếu bạn muốn đưa thêm thông tin hoặc hình ảnh, xin hãy gửi thư điện tử đến stories@wikimedia.org

Với việc đánh chọn hộp kiểm, bạn đã trao cho Quỹ Wikimedia Foundation quyền liên hệ trực tiếp để bàn về câu chuyện của bạn. Chúng tôi sẽ xin phép bạn trước khi công bố câu chuyện hoặc thảo luận câu chuyện của bạn một cách công khai (bạn phải đánh chọn hộp kiểm để gửi câu chuyện).