Donate/Support/cdo

From the Wikimedia Foundation
Jump to: navigation, search


Chiāng iòng-duông Wikimedia gì muô-giŏng séng-sék, gó̤-só bĕk-nè̤ng nṳ̄ ciĕ-tì Wikipedia.
Chiāng gâe̤ng â-dā̤ gì muô-giŏng dù-biĕu bóng lŏ̤h nṳ̄ blog, uōng-câng hĕ̤k-ciā chiĕng-miàng diē-sié, gū-lâ̤ bĕk-nè̤ng giŏng kuāng ké̤ṳk Wikipedia. Nṳ̄ â̤-sāi tṳ̀ng-sĭng bà̤-liĕk pĭng-dù gì ôi-dé; nguòng-sṳ̄ pĭng-dù găk cŭ-uái. Sū-iù dù-biĕu cuòng-buô gŏng-gé̤ṳ CC-BY-SA License Creative Commons CC-BY-SA License huák-buó.


Duâi-gì Guōng-gó̤ (sék-ê̤ṳng blog)

2008 fundraiser banner button-en.png

Copy the code below to embed this button on your website.

Nâung Dù-biĕu

2008 fundraiser micro button-en.png

Copy the code below to embed this button on your website.

Duâi Dù-biĕu

2008 fundraiser square button-en.png

Copy the code below to embed this button on your website.