Donate/Support/fa

From the Wikimedia Foundation
Jump to: navigation, search


پیام بنیاد را پخش کنید و حمایت خود را از ویکی‌پدیا به جهان اعلام نمایید.
دکمه‌ها و برچسب‌های تقاضای کمک از ویکی‌پدیا که در زیر آمده‌اند را در وب‌گاه، وب‌نوشت و امضای پست الکترونیکی خودتان یا وب‌گاه شرکتتان قرار دهید و دیگران را تشویق به کمک به بنیاد کنید. شما هم‌چنین می‌توانید قسمت جورچین را عوض کنید. تکهٔ اصلی را در این‌جا می‌توانید بیابید. تمام دکمه‌های این درخواست کمک تحت اجازه‌نامه Creative Commons CC-BY-SA است.


نشان‌های دکمه مانند (مناسب برای وب‌نوشته‌ها)

2008 fundraiser banner button-fa.png

دستور زیر را کپی کنید تا این دکمه را به وب‌گاه خود بیفزایید.

دکمهٔ کوچک

2008 fundraiser micro button-fa.png

دستور زیر را کپی کنید تا این دکمه را به وب‌گاه خود بیفزایید.

دکمهٔ بزرگ

2008 fundraiser square button-fa.png

دستور زیر را کپی کنید تا این دکمه را به وب‌گاه خود بیفزایید.