Donate/Support/nn

From the Wikimedia Foundation
Jump to: navigation, search


Fortel andre at du støttar Wikipedia.
Set denne gåveknappen på bloggen din, internettsider der du snakkar med andre eller heimesida di, eller i e-post-signaturen din, for å oppmuntre andre til å gje til Wikipedia. Du kan òg pusle merket i hop att, du finn det opphavlege merket her. Alle gåveknappane er tilgjengelige under lisensen Creative Commons CC-BY-SA.


Knapp som banner (perfekt for blogginnlegg)

2008 fundraiser banner button-nb.png

Kopier koden nedanfor for å leggje denne knappen på nettsida di.

Liten knapp

2008 fundraiser micro button-nb.png

Kopier koden nedanfor for å leggje denne knappen på nettsida di.

Stor knapp

2008 fundraiser square button-nb.png

Kopier koden nedanfor for å leggje denne knappen på nettsida di.