Donate/Support/sh

From the Wikimedia Foundation
Jump to: navigation, search


Proširite vijesti i pokažite svijetu da i Vi podržavate Wikipediju.
Postavite slijedeći donatorski baner na Vaš blog, stranice socijalne mreže, lične ili poslovne web stranice, ili u Vaš potpis u e-mailu, da bi ste ohrabrili druge ljude da doniraju za Wikipediju. Također možete izmijeniti dijelove slagalice; čiji original možete naći ovdje. Svi logotipovi za donacije su dostupni u skladu sa Creative Commons CC-BY-SA licencom.


Dugme u stilu banera (pogodno za postove na blog)

2008 fundraiser banner button-en.png

Kopiraj kod odozdo za unos dugmeta na svoj sajt.

Malo dugme

2008 fundraiser micro button-en.png

Kopiraj kod odozdo za unos dugmeta na svoj sajt.

Veliko dugme

2008 fundraiser square button-en.png

Kopiraj kod odozdo za unos dugmeta na svoj sajt.