Donate/Thank You/cy

From the Wikimedia Foundation
Jump to: navigation, search


Diolch ichi am gefnogi Wicipedia.

Fe fyddwch yn derbyn e-bost o gadarnhad a derbynneb at bwrpas treth am eich rhodd ymhen byr dro.

Lledaenwch yr hanes amdanom a dangoswch i'r byd eich bod yn cefnogi Wicipedia.
Gallwch osod y botymau rhoi ar eich blog, eich tudalen ar wefan cymdeithasu, gwefan bersonol neu wefan gwaith, neu'n ran o'ch llofnod e-bost, er mwyn annog eraill i gyfrannu tuag at Wicipedia. Gallwch hefyd ail-osod y marc darnau pos; cewch hyd i'r gwreiddiol yma. Mae'r botymau rhoi i gyd ar gael o dan drwydded Creative Commons CC-BY-SA.


Botwm ar lun baner (addas at sylwadau blog)

2008 fundraiser banner button-en.png

Copïwch y côd isod er mwyn gosod y botwm hwn ar eich gwefan.

Botwm Bach

2008 fundraiser micro button-en.png

Copïwch y côd isod er mwyn gosod y botwm hwn ar eich gwefan.

Botwm Mawr

2008 fundraiser square button-en.png

Copïwch y côd isod er mwyn gosod y botwm hwn ar eich gwefan.