Donate/Thank You/vi

From the Wikimedia Foundation
Jump to: navigation, search


Cảm ơn bạn đã hỗ trợ cho Wikipedia.

Bạn sẽ nhận được một email xác nhận và hóa đơn thuế của việc đóng góp ngay sau đây.

Nhắn gửi và cho thế giới thấy rằng bạn hỗ trợ cho Wikipedia.
Đặt nút quyên góp dưới đây vào blog, trang mạng xã hội, trang web công ty hoặc cá nhân của bạn, hoặc trong chữ ký dưới email để khuyến khích người khác quyên góp cho Wikipedia. Bạn cũng có thể sắp xếp lại các mảnh ghép; xem bản gốc ở đây. Tất cả các nút đóng góp đều được cấp phép theo Giấy phép Creative Commons CC-BY-SA.


Nút theo kiểu băng-rôn (thích hợp cho các bài đăng trên blog)

2008 fundraiser banner button-vi.png

Chép đoạn mã ở dưới để nhúng nút này vào website của bạn.

Nút nhỏ

2008 fundraiser micro button-vi.png

Chép đoạn mã ở dưới để nhúng nút này vào website của bạn.

Nút lớn

2008 fundraiser square button-vi.png

Chép đoạn mã ở dưới để nhúng nút này vào website của bạn.