2008/Donate/fy

From the Wikimedia Foundation
(Redirected from Donate/fy)
Jump to: navigation, search

<skin>Tomas</skin>


Lokale organisaasjes

De Wikimedia Foundation wurdt stipe troch in netwurk fan 39 lokale ferienings mei frijwilligers fan oer de hiele wrâld. » Lez mear