Jimmy Thank You/vi

From the Wikimedia Foundation
Jump to: navigation, search

Lời cảm ơn từ Người sáng lập Wikipedia, Jimmy Wales

Tìm hiểu thêm