Learn/cy

From the Wikimedia Foundation
Jump to: navigation, search


US ${{#contributiontotal:start=20,080,701,000,000|fudgefactor=1,000,000}}
Nod: $6,000,000

Ynglŷn â Sefydliad Wikimedia

» Darllenwch Adroddiad Blynyddol 2007-08

» Cwestiynau ac Atebion

» Egluro ymhellach

» Apêl gan sefydlydd Wicipedia, Jimmy Wales

Sylwadau Noddwyr

» Bwrwch olwg dros sylwadau defnyddwyr a noddwyr fel chithau.

Rhanbarthau

Mae rhwydwaith o 41 o gymdeithasau gwirfoddol rhanbarthol ar draws y byd yn cynorthwyo gwaith Sefydliad Wikimedia. » Darllenwch ymhellach