Learn/dsb

From the Wikimedia Foundation
Jump to: navigation, search

<skin>Tomas</skin>


US ${{#contributiontotal:start=20,080,701,000,000|fudgefactor=1,000,000}}
Cel: $6.000.000

Wó załožbje Wikimedia Foundation

» Lětnu rozpšawu 2007-08 cytaś

» Pšašenja a wótegrona

» Wěcej wó transparency

» Pšosba wót załožarja Wikipedije, Jimmy Wales

Komentary pósćiwarjow

» Glědajśo dynamiske komentary wót wužywarjow a póćiwarjow ako wy.

Wótnožki

Załožba Wikimedia Foundation pódpěrujo se pśez seś 39 wótnožkow z dobrowólnikami pó cełem swěśe. » Zgóńśo wěcej