Learn/ksh

From the Wikimedia Foundation
Jump to: navigation, search


US ${{#contributiontotal:start=20,080,701,000,000|fudgefactor=1,000,000}}
Ziel: $6 000 000

Övver de Wikimedia Shtefftung

» Less d'r Johresbereesch fum Aujuß 2008

» Froore un Antwoote

» Mieh zom Jedanke vun d'r Dorschseeschtleschkeijt

De Jevver ier Aanmerkunge

» Loor Der aan, wat Lesser un Ungerstötzer wie Doo jeschrevve han.

Vereine

De Wikimedia Shteftung hät e Netz us 41 Vereine en de janze Wäld henger sesch, de sinn all fun Freiwillije jemaat woode.  » Hee kannns De mieh lesse