Learn/mk

From the Wikimedia Foundation
Jump to: navigation, search


US ${{#contributiontotal:start=20,080,701,000,000|fudgefactor=1,000,000}}
Цел: $6.000.000

За Викимедија Фондацијата

» Прочитајте го годишниот извештај за 2007-08

» Прашања и одговори

» Повеќе за нашата транспарентност

Коментари на дарителите

» Видете ги коментарите од корисници и дарители како Вас.

Ограноци

Викимедија Фондацијата е поддржана од мрежа од 41 ограноци водени од волонтери низ целиот свет. » Learn more