Learn/mr

From the Wikimedia Foundation
Jump to: navigation, search


US ${{#contributiontotal:start=20,080,701,000,000|fudgefactor=1,000,000}}
उद्दिष्ट: $६,०००,०००

'विकिमीडिया फाउंडेशन'बद्दल

» इ.स. २००७-०८ चा वार्षिक अहवाल वाचा

» प्रश्नोत्तरे

» पारदर्शकतेबद्दल अजून थोडेसे...

देणगीदारांचे अभिप्राय

» बघा काय म्हणत आहेत आपल्यासारखे इतर वापरकर्ते व देणगीदार...

अध्याय

विकिमीडिया फाउंडेशनाला जगभरातील १९ स्वयंसेवी अध्यायांच्या जाळ्याने पाठबळ दिले आहे. » अधिक माहिती मिळवा