Learn/ms

From the Wikimedia Foundation
Jump to: navigation, search


US ${{#contributiontotal:start=20,080,701,000,000|fudgefactor=1,000,000}}
Matlamat: $6,000,000

Perihal Yayasan Wikimedia

» Lihat Laporan Tahunan Yayasan Wikimedia 2007-08

» Soalan lazim

» Maklumat lebih lanjut tentang transpirasi sumbangan

Pendapat dan komen para penderma

» Baca komen dan pendapat para pengguna dan penyumbang.

Organisasi-organisasi Yayasan Wikimedia

Yayasan Wikimedia merupapakan badan sukarelawan yang mempunyai 41 organisasi tempatan di seluruh dunia. » Ketahui lebih lanjut