Městne wotnožki

From the Wikimedia Foundation
Jump to navigation Jump to search
Swětowa karta, kotraž kraje pokazuje, hdźež su městne wotnožki (módre).

Projekty Wikimedije maja mjezynarodny dosah, a hibanje Wikimedije měješe hižo wuznamny wuskutk po cyłym swěće. Zo by z tutym wuspěchom na runinje organizacije pokročowała, Wikimedija twori mjezynarodnu syć asociěrowanych organizacijow. Tuchwilu su wotnožki Wikimedije w 37 krajach.

Městne wotnožki su połwotwisne organizacije, kotrež cile załožby Wikimedia Foundation dźěla a je znutřka dateho geografiskeho regiona podpěruja. Podpěruja załožbu Wikimedia Foundation, zhromadźenstwo Wikimedije a projekty Wikimedije na wšelake wašnja - přez zběranje darow, organizowanje městnych podawkow a projektow a přez rozšěrjenje poselstwa Wikimedije a Swobodneje kultury. Dodawaja tež zhromadźenstwo dobrowólnikow a potencielnych partnerow a spěchowarjow z dótkanišću, kotrež móže specifiske městne potrěbnosće spjelnić.

Jeli maće prašenja wo městnych wotnožkach abo chceće jednu w swojim kraju wutworić, prošu njeskomdźće wotnožkowy komitej skontaktować.

Prošu wobkedźbujće, zo městne wotnožki su njewotwisne towarstwa, kotrež nimaja zakonsku kontrolu wo websydłach załožby Wikimedia Foundation a njejsu ani za nje zamołwite a nawopak.

Argentinska Argentinska: Wikimedia Argentina

Wikimedia Argentina, załožena 1. septembra 2007 w Buenos Aires, Argentinska, je argentinska wotnožka załožby Wikimedia Foundation a powšitkownosći wužitne towarstwo, kotrež na zakładźe ciwilneho zakonika Argentinskeje dźěła. Oficielne websydło: www.wikimedia.org.ar

Awstralska Awstralska: Wikimedia Australia

Wikimedia Australia je powšitkownosći wužitne zapisane towarstwo, zapisane w staće Victoria w awgusće 2008. Bu přez załožbu Wikimedia Foundation 1. měrca 2008 připóznate. Oficielne websydło: www.wikimedia.org.au

Awstriska Awstriska: Wikimedia Österreich

Wikimedia Österreich bu we februarje 2008 załožena. Oficielne websydło: www.wikimedia.at

Brazilska Brazilska: Wikimedia Brasil

Instituto Wikimedia Brasil je powšitkownosći wužitne towarstwo, připóznate přez załožbu Wikimedia Foundation, zo by jako brazilska wotnožka fungowało. Oficielne websydło: www.wikimedia.org.br abo strona na Meta-Wiki

ČěskaČěska republika: Wikimedia Česká republika

Wikimedia Česká republika bu w měrcu 2008 załožena. Oficielne websydło: www.wikimedia.cz.

Francoska Francoska: Wikimédia France

Wikimédia France, załožena 23. oktobra 2004 w Parisu, je powšitkownosći wužitne towarstwo, kotrež na zakładźe francoskeho zakonja z julija 1901 dźěła. Oficielne websydło: www.wikimedia.fr

Němska Němska: Wikimedia Deutschland

Wikimedia Deutschland – Gesellschaft zur Förderung Freien Wissens e.V. (Wikimedia Němska - zhromadźenstwo za spěchowanje swobodneje wědy) bu 13. junija 2004 w Berlinje jako prěnja městna wotnožka Wikimedije załožena. Skónc 2006 měješe towarstwo přez 300 čłonow. Mjez druhimi aktiwitami je Wikimedia Deutschland wjacore wažne partnerstwa iniciěrowała, na přikład z Directmedia Publishing, wudawaćelom DVD němskeje wikipedije a z Deutsche Bibliothek (Němska knihownja). Dary na Wikimedia Deutschland su w Němskej wot dawkow wotćahujomne. Dalše informacije na oficielnym websydle: www.wikimedia.de

Hong Kong Hong Kong: 香港維基媒體協會

Wikimedia Hong Kong Limited (chinsce: 香港維基媒體協會有限公司) je městna wotnožka załožby Wikimedia Foundation we wosebitym administratiwnym regionje Hong Kong. Bu 14. julija 2007 w Hong Kongu załožena a 18. septembra 2007 oficielnje zregistrowana. Přez Foundation připóznata bu wona 1. měrca 2008. Dalše informacije na oficielnym websydle w jendźelšćinje a tradicionelnej chinšćinje: www.wikimedia.hk.

Madźarska Madźarska: Wikimédia Magyarország

Wikimédia Magyarország Egyesület bu w septembrje 2008 załožena a w nowembrje 2008 přez Foundation zregistrowana a připóznata, z cilom, misiju załožby Wikimedia Foundation jako zjednoćenstwo zjawneho wužitka sćěhować. Oficielne websydło: wiki.media.hu

Indoneska Indoneska: Wikimedia Indonesia

Wikimedia Indonesia je powšitkownosći wužitne towarstwo, zapisane 5. septembra 2008 w Dźakarće, Indoneskej a bu 7. oktobra 2008 jako wotnožka Wikimedije připóznata. Oficielne websydło: www.wikimedia.web.id

Israel Israel: Wikimedia Israel

Wikimedia Israel (hebrejsce: ויקימדיה-ישראל, arabsce: ويكيمديا إسرائيل) je israelska wotnožka załožby Wikimedia Foundation. Bu 26. junija 2007 oficielnje zregistrowana, po organizowanskim procesu, kotryž bě so 15. decembra 2006 započał, hdyž bu ideja před městne wikimediske zhromadźenstwo w jednej z jeho konferencow přednjesena. Oficielne websydło w hebrejšćinje, arabšćinje a jendźelšćinje: www.wikimedia.org.il

Italska Italska: Wikimedia Italia

Wikimedia Italia - Associazione per la diffusione della conoscenza libera je italska wotnožka załožby Wikimedia Foundation, wutworjena 17. junija 2005 w Canino. Oficielne websydło: www.wikimedia.it

Nižozemska Nižozemska: Wikimedia Nederland

Vereniging Wikimedia Nederland je nižozemska wotnožka załožby Wikimedia Foundation. Bu 27. měrca 2006 w Eindhovenje załožena. Oficielne websydło: nl.wikmedia.org

Norwegska Norwegska: Wikimedia Norge/Noreg/Norga

Wikimedia Norge (Bokmål; Nynorsk Wikimedia Noreg, w sewjernej samišćinje Wikimedia Norga) je norwegska wotnožka Wikimedije. Bu 23. junija 2007 załožena a w septembrje 2008 zregistrowana. Oficielne websydło: no.wikimedia.org

Pólska Pólska: Wikimedia Polska

Stowarzyszenie Wikimedia Polska (Towarstwo Wikimedija Pólska) je pólska wotnožka załožby Wikimedia Foundation. Bu 14. awgusta 2005 wutworjena a tři měsacy pozdźišo, 18. nowembra 2005, zregistrowana. Oficielne websydło: pl.wikimedia.org

Ruska Ruska: Викимедиа Россия

Викимедиа РУ (Wikimedija RU) bu w meji 2008 připóznata. Oficielne websydło: ru.wikimedia.org.

Serbiska Serbiska: Wikimedia Србије

Wikimedia Србије je serbiska wotnožka załožby Wikimedia Foundation. Bu 3. decembra 2005 wutworjena a na dwaj měsacaj pozdźišo zregistrowana. Oficielne websydło: rs.wikimedia.org

Šwedska Šwedska: Wikimedia Sverige

Wikimedia Sverige je šwedska wotnožka załožby Wikimedia Foundation. Bu 20. oktobra 2007 wutworjena a 11. decembra 2007 připóznata. Oficielne websydło: se.wikimedia.org

Šwicarska Šwicarska: Wikimedia CH

Wikimedia CH - Verein zur Förderung Freien Wissens je šwicarska wotnožka załožby Wikimedia Foundation. Bu 14. meje 2006 w Oltenje załožena. Oficielne websydło: www.wikimedia.ch

Republika Chinska Taiwan: 中華民國維基媒體協會

Wikimedia Taiwan (chinsce: 中華民國維基媒體協會) je taiwanska wotnožka załožby Wikimedia Foundation. Bu 11. february 2007 w Taipei, Taiwan, oficielnje zregistrowana, po organizowanskim procesu, kotryž bě so 19. februara 2006 započał. Bu 4. julija 2007 přez załožbu Wikimedia Foundation jako wotnožka Wikimedije připóznata. Oficielne websydło je http://www.wikimedia.tw/wiki a budźe w chinšćinje a jendźelšćinje k dispoziciji stać.

Zjednoćene kralestwo Zjednoćene kralestwo: Wikimedia UK

Wiki Educational Resources Ltd, t/a Wikimedia UK je wotnožka załožby Wikimedia foundation w Zjednoćenym kralestwje. Bu 14. februara 2006 w sćěwku zetkanjow zapisana, kotrež su so w oktobrje 2005 započeli. Bu 1. meje 2007 přez Foundation formelnje připóznata. Oficielne websydło: www.wikimedia.org.uk