Marques (ca)

From the Wikimedia Foundation
Jump to: navigation, search
This page is very outdated and has been removed.
However, an update might be possible later.

L'ús de les nostres marques està restringit i ha de rebre l'aprovació per part de la Fundació.

Les següents companyies han obtingut el permís limitat de les nostres marques:

Linterweb 
www.wikipediaondvd.com : Autorització d'ús de la marca en lo relacionat amb la venta de DVDs i CDs, els quals contindran material provinent de la Wikipedia.
IESC Geekcorps 
www.moulinwiki.org : Autorització d'ús de la marca per a la distribució no comercial i física d'una versió de la Wikipedia en francés.