Misja

From the Wikimedia Foundation
Jump to navigation Jump to search

Misją Wikimedia Foundation jest umożliwienie i zaangażowanie ludzi na całym świecie, aby zebrać i opracować materiały edukacyjne na zasadach wolnej licencji lub w domenie publicznej i rozpowszechnianie ich globalnie i skutecznie.

We współpracy z siecią lokalnych partnerów Fundacja zapewnia niezbędną infrastrukturę i ramy organizacyjne dla wspierania i rozwoju wielojęzycznych wiki projektów i innych przedsięwzięć, które służą tej misji. Fundacja będzie utrwalała i archiwizowała przydatne informacje z jej projektów bezpłatnie dostępnych w Internecie.

Zobacz też nasz statut, wizję i wartości