Missieverklaring

From the Wikimedia Foundation
Jump to navigation Jump to search

De missie van de Wikimedia Foundation is mensen over de hele wereld te equiperen voor en te betrekken bij het verzamelen en ontwikkelen van neutrale educatieve content, hetzij onder een vrije licentie danwel in het publieke domein, alsmede de effectieve en wereldomspannende verspreiding hiervan.

In samenwerking met een netwerk van afdelingen voorziet de Foundation in de essentiële infrastructuur en een organisatorisch kader ter ondersteuning en ontwikkeling van meertalige wikiprojecten, alsmede in andere activiteiten dienstig aan deze missie. De Foundation zal de educatieve content van haar projecten voor altijd gratis beschikbaar stellen en beschikbaar houden op het Internet.

Zie ook: reglement, visieverklaring, en waarden