Poslání

From the Wikimedia Foundation
Jump to navigation Jump to search

Posláním nadace Wikimedia je umožnit zapojení lidí z celého světa do sběru a rozvoje vzdělávacího obsahu dostupného pod svobodnou licencí nebo jako volné dílo a efektivní šíření tohoto obsahu po celém světě.

Ve spolupráci se sítí místních poboček poskytuje Nadace základní infrastrukturu a organizační rámec k podpoře a rozvíjení mnohojazyčných wikiprojektů a dalších aktivit směřujících k tomuto poslání. Užitečné informace ze svých projektů bude Nadace na Internetu natrvalo zdarma zpřístupňovat a udržovat přístupné.