Stories/ms

From the Wikimedia Foundation
Jump to: navigation, search

Sumbang Sekarang · Tunjukkan Sokongan Anda · Kisah · Persoalan?

Apakah maksud Wikipedia Selamanya bagi anda?

Wikipedia dibaca oleh lebih 250 juta orang dari seluruh dunia setiap bulan; dalam lebih daripada 250 edisi bahasa. Ceritakan kisah anda sekarang.

Kami mungkin menggunakan kisah anda untuk membantu menyebarkan maklumat dan membantu dunia bagi memahami usaha Wikipedia.

Nama:

Bandar:

E-mel:

Cerita anda:

Silah hadkan penghantaran anda kepada 2000 aksara. Kami mungkin menghubungi anda untuk berbincang tentang kisah anda. Jika anda ingin menghantar lebih banyak maklumat atau gambar, sila hantar email kepada stories@wikimedia.org

Dengan menanda kotak ini anda membenarkan Yayasan Wikimedia menghubungi anda secara langsung untuk menghubungi anda berkenaan dengan kisah Wikipedia anda. Kami akan meminta kebenaran anda sebelum menerbitkan atau membincangkan kisah anda secara umum.</p> </form>   </td>
 </tr>

</table>