Stories/pam

From the Wikimedia Foundation
Jump to: navigation, search

Magkalub Na Ka · Pakit Mu Ing Kekang Suporta · Istoria · Kutang?

Nanu ing buri nang sabian kekayu ning Wikipedia King Kapilan Pa Man o Wikipedia Forever?

Babasan de reng 250 milion a tau ing Wikipedia king mabilug a yatu balang bulan — kareng maigit 250 amanu nung nu ya ating edicion. Mamie ka sang pilang minutu ba meng icuentu ing kekang istoria.

Maliari mi yang gamitan ing kekang istoria bang ikalat ing balita at saupan ya ing mabilug a yatu ba neng aintindian ing upaya ning Wikipedia.

Lagiu:

Lakanbalen/Ciudad:

E-mail:

Ing kekayung istoria:

Sana mipagiu ya king 2000 a kulit o character ing kekang ibie. Maliari kaming makiugnayan keka bang pisabian ya ing kekang istoria at dagdagan la reng detalle. Nung bisa kang mamieng karagdagang informacion o letratu, paki e-mail king stories@wikimedia.org.

Nung i-check me ining cajun, didinan meng paintulut ing Wikimedia Foundation a derechung makiugnayan keka tungkul king kekang istoria. Aduan mi ya ing kekang ganap a kapaintulutan bayu mi ya ibulalag o banggitan king malda ing kekang istoria.</p> </form>   </td>
 </tr>

</table>